Zakup gablot informacyjnych

Gmina Rybno dokonała zakupu kolejnych gablot informacyjnych.

Gabloty otrzymały Sołectwa, które zgłosiły potrzebę zakupu nowej tablicy.

Nowe gabloty otrzymało Sołectwo Jeglia, Grabacz, Naguszewo – Groszki, Gralewo Stacja i Rumian.