14 czerwca - Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy to okazja do wyrażenia słów uznania i szacunku pod adresem bezimiennych bohaterów – sponsorów życia.

Z tej okazji wszystkim Dawcom składamy serdeczne podziękowania za oddawanie krwi, najcenniejszego daru, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Zdrowia, wszelkiej pomyślności, osobistego szczęścia oraz tego, aby to wspaniałe dzieło pomocy innym było źródłem nieustannej satysfakcji.

Składa Zarząd Klubu             
Honorowych Dawców Krwi w Rybnie