Spotkanie w sprawie gazyfikacji

W dniu 13.09.2018r. w Urzędzie Gminy Rybno doszło do spotkania Wójta Gminy Rybno Tomasza Węgrzynowskiego z Doradcą ds. Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa.

Tematem spotkania była gazyfikacja Gminy Rybno, po rozpoznaniu potencjalnego zapotrzbowania na gaz przez mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. W przeciągu 2-3 lat planuje się realizację gazyfikacji Gminy Rybno gazem skroplonym, którego koszt 1kWh wynosi 0,20 zł, natomiast koszt 1kWh energii elektrycznej wynosi 0,60zł.

Gazyfikacja Gminy Rybno ze stacją regazyfikacyjną w Rapatach wpłynie na rozwój gospodarczy gminy oraz na zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.