Porządkowanie sieci dróg

W sieci drogowej istnieją nieuregulowane przebiegi dróg po gruntach prywatnych.

Przebiegi te są racjonalne. Taki stan miała droga na ul. Kolonia w Rybnie. Zaistniała sytuacja została rozwiązana poprzez wykup gruntów od dwóch właścicieli na drogę o szerokości 6,0m. Nowa droga zostanie urządzona niewielkim nakładem środków a znacznie ułatwi życie mieszkańców.