OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rybno

http://bip.gminarybno.pl/220/1844/OBWIESZCZENIE_Wojta_Gminy_Rybno_z_dnia_08_10_2018r__w_sprawie_podania_do_publicznej_wiadomosci_informacji_o_planowanym_terminie_2C_w_tym_godzinie_rozpoczecia_i_zakonczenia_2C_oraz_miejscu_polowan_zbiorowych_w_sezonie_2018_2F2019_na_terenie_obwodu_lowieckiego_nr_260_2C_346_2C_361_w_kole_lowieckim__22HUBERTUS_22/