Zasłużeni dla obronności kraju

Dnia 20 marca 2019r. podczas VI sesji Rady Gminy Rybno odbyła się uroczystość wręczenia medali Państwu Jadwidze i Henrykowi Kuczyńskim, których trzej synowie wzorowo odbyli służbę wojskową.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Państwo Kuczyńscy odznaczeni zostali srebrnymi medalami "Za Zasługi Dla Obronności Kraju".

Medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie ppłk Adam Basak. Wraz z medalami wręczone zostały pamiątkowe legitymacje. Obecna na sesji Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska oraz Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i Przewodniczący Rady Gminy Piotr Kornatowski złożyli wyróżnionym mieszkańcom naszej gminy gratulacje oraz wyrazy wysokiego uznania za trud włożony w wychowanie synów na wzorowych żołnierzy.

Medal może być nadany:

Urząd Gminy Rybno jest zainteresowany tym, aby wszyscy, którym powyższe odznaczenia przysługują, mogli je jak najszybciej otrzymać. Dlatego prosimy o informacje o osobach zamieszkujących na terenie naszej gminy spełniających powyższe kryteria. Dane te zostaną przekazane do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie.