Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno

Z przyjemnością informujemy, iż projekt Gminy Rybno pod nazwą „Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno", uzyskał dofinansowanie w konkursie RPMW.11.02.03.28.0020/18 w ramach działania „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym".

Celem projektu jest wzrost jakości życia, poczucie bezpieczeństwa i aktywnego udziału w życiu społecznym 115 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych, mieszkańców Gminy Rybno poprzez ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług środowiskowych w okresie od 01.04.2019r. do 31.12.2020r.

Działania w ramach projektu będą realizowane poprzez:

Całkowity koszt projektu wynosi 1.093,893,00 zł. Dofinansowanie wynosi 929.809,05 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny 164.083,95z1, co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych.

Z wynikai konkursu można się zapoznać na stronie: https://rpo.warmia.mazury.pl/