Uwaga mieszkańcy!

Rozpoczynają się prace porządkowe na drogach gminnych zakupioną przez ZGK zamiatarką w związku z czym prosimy o nie pozostawianie samochodów na ulicy aby nie utrudniać przejazdu sprzętu porządkującego.

Jednocześnie informujemy, iż uprzątnięcie pasa drogowego zamiatarką nie zwalnia mieszkańców z dbania o teren wokół swojej posesji.