Hartowiec: OSP otrzyma samochód

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Hartowca otrzyma samochód pożarniczy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

Decyzję w tej sprawie podjął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.