Dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

Gmina Rybno w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w miesiącu lutym 2019 r. o naborze wniosków na dofinansowanie z środków Unii Europejskiej projektów związanych z gospodarką wodno – ściekową, złożyła wniosek pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno”.

Po pozytywnej ocenie złożonego wniosku pod względem formalno-merytorycznym przez Komisję Oceny Projektów, Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 30 lipca 2019 r. podjął decyzję o wyborze do dofinansowania w ramach RPOWW-M na lata 2014-2020 projekt Gminy Rybno.

Realizacja projektu dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w Rybnie na ul. Sosnowej, Topolowej, Jaśminowej i Świerkowej oraz modernizację z przebudową 8 sieciowych przepompowni ścieków na terenie miejscowości Rybno. Planowana wartość projektu wg kosztorysów inwestorskich wynosi 1 836 119,66 zł, natomiast dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.