Ścieżka Dębień - Rybno

W dniu 02.08.2019r. inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dokonał odbioru technicznego ścieżki Dębień-Rybno od wykonawcy WAPNOPOL Adam Nowakowski z Glinojecka. Obiekt zostanie zgłoszony do użytkowania przez inwestora.
Na ścieżce do końca września 2019r. zostanie wprowadzone oznakowanie poziome tzw. „zebry” na przejściach, a w 2020 przejścia zostaną wyposażone w oznakowanie pulsacyjne (sygnalizacyjne).