Żabiny: warunkowa przydatność wody do spożycia

W dniu 03.10.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej w Żabinach z wodociągu publicznego Gralewo-Stacja ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne.

ZAŁĄCZNIKI: