Żabiny: woda spełnia wymagania mikrobiologiczne

Komunikat Nr 19/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej Żabiny (gm. Rybno) wodociągu publicznego Gralewo-Stacja.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody pobranych w dniu 04.10.2019 r. z sieci wodociągu publicznego Gralewo-Stacja w ramach wewnętrznej kontroli informuje, że jakość wody w wodociągu publicznym Gralewo-Stacja pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne - woda nadaje się do spożycia przez ludzi.