Żabiny: zamontowano pomost pływający

W dniu 4.10.2019 r. nastąpiła dostawa i montaż pomostu pływającego na zbiorniku wodnym w Żabinach. Jest to drugi etap realizacji zamierzenia pn.: „Rozbudowa infrastruktury na jeziorze w Żabinach” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inicjatorem zamierzenia był Prezes Stowarzyszenia Żabianka – Mariusz Kryska, dzięki któremu Stowarzyszenie uzyskało grant na realizację projektu. Pomost pływający jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej wokół jeziora w Żabinach i wraz z poprzednimi inwestycjami wpływa na poprawę wizualną terenu wokół jeziora. Dotychczasowe zadania uczyniły akwen w Żabinach miejscem integracji tamtejszej społeczności.