Dzielimy się swą wiedzą i doświadczeniem

W sobotę 28 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu odbyły się warsztaty przyrodniczo – historyczne dla nauczycieli z W-M ODN w Elblągu pod hasłem: ,,Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ziemi lubawskiej – Hartowiec i okolice”.

 

Celem warsztatów było zapoznanie z bogactwem krajobrazowym i przyrodniczym oraz dziedzictwem historyczno – kulturowym Hartowca i okolic, pokazanie wykorzystania środowiska naturalnego i kulturowego w edukacji połączonej z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Uczestniczyło w nich ponad 40 nauczycieli zróżnych szkół z terenu działania W-MODN w Elblągu.

Szkolenie w jego warstwie metodologicznej i duchowej zostało zorganizowane przez Radę Pedagogiczną SP w Hartowcu, natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Iskra”, które przygotowały słodki poczęstunek i kawę dla gości. Zadbały też o piękną dekorację stołów.

Warsztaty otworzył Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski. Wprowadzeniem do części praktycznej stały się prezentacje multimedialne. Pierwszą z nich pod nazwą: „Wykorzystanie środowiska naturalnego w edukacji przyrodniczej młodzieży połączonej z aktywnym spędzaniem czasu wolnego” przedstawiła Iwona Cybulska, natomiast drugą: „Dziedzictwo kulturowe ziemi lubawskiej, czyli o przeszłości nam najbliższej slajdów kilka” poprowadził Bogusław Łukwiński. Materiały multimedialne zostały skomponowane w oparciu o najnowsze trendy w zakresie budowania prezentacji oraz wykorzystania technologii IT , które prelegenci poznali w trakcie szkolenia w Zagrzebiu. Dalsza część szkolenia miała już miejsce w terenie.

Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy. Jedna z nich brała udział w grze terenowej „Inaczej niż zawsze – gra terenowa na przełamanie lekcyjnej rutyny”.

Nauczyciele podzieleni na czteroosobowe zespoły zgodnie z mapką i instrukcją poruszali się po terenie Hartowca, wykonując różne zadania m.in. w szkolnym lapidarium, ogrodzie zmysłów, nad jeziorem, przy kościele. W trakcie realizacji zadań pod nazwą „Stonoga” i „Łańcuch” wykorzystano pomysły w zakresie edukacji włączającej, które powstały podczas szkolenia nauczycieli w Hiszpanii w ramach programu „Erasmus+” – „Kompetentna kadra sukcesem w edukacji”.

Grupa druga wraz z przewodnikiem Bogusławem Łukwińskim ruszyła na poszukiwanie śladów pruskich Sasinów oraz biskupów lubawskich do Prątnicy, Łążyna i Zwiniarza. Po ich powrocie nastąpiła zamiana grup.

Taka forma szkolenia bardzo spodobała się jego uczestnikom i jak sami podkreślali bardzo dobrze i ciekawie się bawili, uczyli oraz zresetowali psychicznie, zaś poziom osiagnięcia zaplanowanych celów oceniali jako szczególnie wysoki.

 

Autor tekstu: Barbara Brzostek