Niepodległa do hymnu!

Biuro programu „Niepoległa” wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza po raz kolejny wszystkich Polaków do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”.

Zachęcamy, byśmy jako społeczność Gminy Rybno, dołączyli do tego ogólnopolskiego wydarzenia. Spotkajmy się przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybnie o godz. 12.00 11 listopada, by wspólnie odśpiewać cztery zwrotki naszego hymnu narodowego i zainaugurować XXII Bieg Niepodległości.

Proszę też wszystkich mieszkańców o wywieszenie flag narodowych - pokażmy, że jesteśmy biało-czerwoną rodziną.