Rybno: szybki internet w szkole

Od poniedziałku - 4 listopada w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie trwają prace związane z podłączeniem szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu.

Inwestycja wykonywana jest w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Program ten został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną, której operatorem jest NASK, Państwowy Instytut Badawczy. NASK poza dostarczeniem szkole usługi dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, które będą wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. OSE zapewnia wykrywanie i usuwane wirusów komputerowych oraz blokuje treści nielegalne i szkodliwe dla uczniów.