Spotkanie ze strażą graniczną

Dnia 29 listopada w Zespole Szkół w Rybnie odbyło się bardzo interesujące spotkanie z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiego oddziału Straży Granicznej.

Na spotkanie z uczniami przybyły panie: ppor Agata Filipkowska oraz chor. szt. Marzena Melzacka. Funkcjonariuszki przeprowadziły zajęcia z uczniami klas II i III liceum oraz szkoły branżowej. Pierwsza część spotkania dotyczyła problematyki Handlu Ludźmi, który jest uznawany za współczesną formę niewolnictwa. Przedstawiono zagrożenia związane z kontaktami z ludźmi nieznajomymi, oferującymi pracę, łatwe zarobki i lepsze życie. Druga część spotkania poświęcona była pracy w Służbie Granicznej. Prowadzące omówiły warunki, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o pracę w oddziale Służby Granicznej. Opowiadały o codziennych zadaniach i zaletach swojej pracy, a także o trudnościach i niebezpieczeństwach z nią związanych.

źródło: Zespół Szkół w Rybnie