Zakład Usług Leśnych Jana Rozentalskiego z główną nagrodą podczas Gali Lazuryty Przedsiębiorczości

W piątek, 10 stycznia 2020 roku o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbyła się Gala „Lokalne Lazuryty Przedsiębiorczości Powiatu Działdowskiego”, podczas której główną nagrodę w kategorii „Przyjaciel Przedsiębiorczości” otrzymał Jan Rozentalski – Prezes Zakładu Usług Leśnych, a wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymał Robert Szaj – Prezes Fundacji Nicolaus Copernicus.

Nagrodę główną oraz wyróżnienia wręczali m.in.: Starosta Powiatu Działdowskiego – Paweł Cieśliński, Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark – Maciej Sitarek oraz Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski. Wyróżnienie jest uhonorowaniem firm i przedsiębiorców, którzy rozwijają swoją działalność w sposób mogący być wzorem jakości, a także innowacyjności, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz wzmacniają tożsamość regionalną i przyczyniają się do kreowania korzystnego wizerunku regionu.

Serdecznie gratulujemy!

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz