Renowacja oznakowania ulic

Gmina Rybno przeprowadziła renowacje oznakowania ulic. Zostały wymienione zniszczone herby.

Głównym zadaniem przeprowadzonej renowacji jest poprawa stanu estetycznego. Koszt w.w. prac nie przekroczył 100zł.