Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rybnie

http://bip.gminarybno.pl/akty/14/1881/ZARZADZENIE_NR_72_2F2020_Wojta_Gminy_Rybno_z_dnia_26_czerwca_2020r__w_sprawie_ogloszenia_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_Szkoly_Podstawowej_im__Kawalerow_Orderu_Usmiechu_wy_Rybnie/