Grądy: Zakończono budowę pomostu na jeziorze

Zakończono rozpoczęte w dniu 19 maja prace związane z budową pomostu edukacyjnego na jeziorze Grądy.

Dojść do niego można schodami obok zrealizowanej przez Gminę Rybno w 2019 roku inwestycji pn.: „Okno na jezioro”. Pomost uzupełnia już istniejącą w tym miejscu infrastrukturę turystyczną.

Infrastruktura ta powstała w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Gminy Rybno.

Na budowę pomostu gmina Rybno udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji.