Ogłoszenie Starosty Działdowskiego

http://bip.gminarybno.pl/112/2279/Ogloszenie_Starosty_Dzialdowskiego_o_wylozeniu_do_wgladu_projektu_operatu_opisowo-kartograficznego_gruntow_i_budynkow/